Přijmi, Pane

386Přijmi, Pane, z Mariiných dlaní
dar královské svobody mé, a s ní
vem paměť, smysly, i dar rozumu,
vem vše - jak dětské lásky zástavu.
387Přijmi celé srdce, vůli moji,
kéž se darem láska uspokojí.
Co dal‘s mi, bez výhrad ti nesu zpět,
obšťastněn vším, co přijmeš za oběť.
388Potom disponuj tím dle své vůle;
jenom dej, ať miluji tě stále
a posiluj vždy víru v srdci mém
že miluješ mne, že ti drahý jsem.
389Tvoje láska, milost ať mne sílí
k tomu, k čemu odvaha mi chybí.
Kéž na plodnosti podíl také mám,
jíž obdařil jsi Snoubenku svou sám.
390Dej mi plodnost pro schönstattské dílo,
by mé žití tvůrčím fiat bylo
ke všemu, co jsi v lásce předurčil,
čím‘s Schönstatt v díle spásy pověřil.
391Pak jsem bohatý a chci tě chválit,
větší štěstí nemohu už najít.
Po ničem netoužím už v srdci svém,
se vším, co konáš, jsem vždy spokojen.
392Pane, vem mi vše, co lásce brání,
její růst co brzdí, co ji zraní,
dej vše, co lásku k tobě rozmnoží,
mé já mi vem, když lásce překáží.
Amen.