Modlitba schönstattské internacionály

542Před lety, Matko, určilas cíl nám,
který ti ukázal Duch Svatý sám.
Abychom zvali tě Královnou světa,
tebe, jež přinášíš zdroj žití, světla.
543Tehdy jsme byli malou skupinou.
Však léty vrůstali jsme pro čest tvou
do ušlechtilých národů a zemí,
jichž synové zde trpí spolu s námi.
544Odpusť nám znovu s láskou mateřskou,
čím hřešili jsme nedbalostí svou,
že nejsme hlubší, více posvěceni,
a Schönstatt že víc zpřístupněn všem není.
545Proto dost zralá není dosud zem
přemoci kletbu hříchu v srdci svém
a vložit korunu na tvoje skráně,
královské žezlo v mateřské tvé dlaně.
546Náš prostý, dětský hold si za vše vem!
Hleď, hotovi jsme k boji každý den.
Dáváme mateřské zas lásce tvojí
národy, s nimiž nás zde osud pojí.
547Buď jejich Matkou, jejich Královnou!
Ať do svých zemí proměněni jdou
a zárukou jsou míru mezi všemi,
jednoty v Boží říši zde na zemi.
548Za lásku, kterou odpírají tím,
že prchají před křížem Kristovým,
ti náhradou chcem dát svou snahu, sílu,
žít tobě jen a schönstattskému dílu.
549Nám vládni podle vůle Boží zas,
ve světlo světa změň nás, v nový kvas.
Ať jedním srdcem jsme a jedné mysli,
jak nám to Ježíš vyprošoval kdysi.
550Přes svéráz svůj chcem uzavřeni být,
jak Boží stát se Otci zasvětit,
rozbořit hradby, jež národy dělí,
ač mnozí by jen nenávidět chtěli.
551Rozmnožuj naše řady, prohlubuj,
nás používej jako nástroj svůj.
Chcem splnit poslání, jež nám jsi dala,
dle vůle Boží pro nás vyprosila.
Amen.