Píseň nástroje

606Matko podivuhodná,
kéž tvůj nástroj být vždy smíme!
V lásce, která denně plá,
službě tvé se zasvětíme.
Jak Bůh chce, tak užij nás
pro své dílo v každý čas!
607Vůli, srdce naše vem,
náleží už jenom tobě.
Slovem nebo pokynem
můžeš vést je v každé době.
Zcela být tvým vlastnictvím
pro nástroj je ctí a vším!
608Připraven být bez výhrad
sloužit schönstattskému dílu!
Pošleš nám boj, žalost snad,
k vítězství dáš vždycky sílu.
Proti zlobě ďábelské
odvahu dej, světlo své!
609Dej, ať v celém životě
odleskem tvým býti smíme.
V síle, lásce, prostotě
radost, pokoj rozšíríme.
V nás zas můžeš světem jít,
pro Krista ho připravit!
610I když bouří hrozí svět,
ďábel úklady nám chystá,
vítězně vždy ze všech běd
vytrhne nás moc tvá čistá.
V srdci tvém náš domov je,
bezpečí nám daruje!
611Vždyť tvůj nástroj nezhyne,
Zůstane-li věrný tobě.
V pomoc tvoji doufáme,
plodní budem v každé době.
Radostně jdem s tebou výš
v Schönstatt věčný, v nebes říš!