Szensztacka modlitwa godzin – Oficjum Szensztackie

179Pokłon Ci oddaję przed Twoim obrazem,
o trzykroć przedziwna, potężna, łaskawa,
z wszystkimi, którzy się Tobie oddali
i umrzeć dla Twego Królestwa gotowi.
180Twój obraz w sobie odtworzyć pragniemy,
odnowić nasze Przymierze Miłości
i narzędziami Twymi być chcemy.
Rozszerzaj przez nas Królestwo Ojca.

Jutrznia

(godzina 24)
181Twe Sanktuarium to nasz Nazaret,
wśród nocy czasu dla oczu ukryty.
182Niepokalana! Tam na modlitwie z
bawienia zorzy czekałaś tęsknie.
Tam Gabriel Tobie poselstwo przyniósł.
Przez swoje fiat świat rozjaśniłaś.
183Na nowo fiat Swe wypowiadasz.
Twe światło z Szensztat rozprasza mroki,
bo Mądrość Wieczna wybrała to miejsce
dla odnowienia współczesnego świata.
184Spraw, bym wraz z Tobą swój czek in blanko
dla zwyciężenia szatana złożyła.
Jako narzędzie chcę być w Twym ręku,
życie swe Dziełu radośnie poświęcić.
185Niech Ojcu chwała rozbrzmiewa wszędzie
przez Zbawiciela i Jego Matkę,
niech w Duchu Świętym sławiony będzie
na każdym miejscu, teraz i zawsze. Amen.

Laudesy

(godzina 3)
186Twe sanktuarium to nasze Betlejem,
gdzie Boże Słońce wzeszło nad ziemię.
187Tam porodziłaś w dziewictwie Pana,
na Oblubienicę i Matkę wybrana;
w Swojej przedziwnej płodności
dałaś nam Słońce Sprawiedliwości.
188Twej łasce Szensztat zawdzięcza powstanie,
skąd Boże Światło nasz czas rozświeca.
Nosicielko Chrystusa powołana przez Boga
chcesz przeniknąć stamtąd mroczny świat.
189Wprowadź Jezusa do mojej duszy,
bym jak Ty do Niego się upodobniła.
Pozwól mi Chrystusa nieść w współczesne czasy;
niech zajaśnieją blaskiem Słońca.
190Niech Ojcu chwała rozbrzmiewa wszędzie
przez Zbawiciela i Jego Matkę,
niech w Duchu Świętym sławiony będzie
na każdym miejscu, teraz i zawsze. Amen.

Pryma

(godzina 6)
191Twe Sanktuarium to nasz Nazaret,
gdzie Chrystus – Słońce świeci, zagrzewa.
192On Swoim światłem boskim, przeczystym
dzieje Rodziny naszej rozjaśnia,
świętość rozwija w życiu codziennym,
cichą i mocną w jedności rodzinnej.
193W tym Nazarecie, w burzliwych tych czasach,
chce Bóg rodzinom zbawienie gotować
i łask świętości na co dzień użyczać
tym, którzy Dziełu swe życie oddają.
194Matko, niech Chrystus znajdzie w nas odbicie,
niech nas zjednoczy w społeczności świętą,
gotową ponieść każdą ofiarę,
jakiej wymaga nasze posłannictwo.
195Niech Ojcu chwała rozbrzmiewa wszędzie
przez Zbawiciela i Jego Matkę,
niech w Duchu Świętym sławiony będzie
na każdym miejscu, teraz i zawsze. Amen.

Tercja

(godzina 9)
196Twe Sanktuarium promienieje w nasz czas
słońcem Taboru, pełnym chwały i łask.
197Gdzie Chrystus – Słońce jasno się nam ukazuje,
jak niegdyś na Taborze triumfuje.
Dobrze tu być, to niby raj,
bo sam Duch Święty zamieszkał tam.
198Słonecznym blaskiem Taboru odziana,
jako naczynie całkiem Duchowi Świętemu oddana:
chcesz jako Pośredniczka w Szensztat działać,
nas wszystkich do Ducha Świętego zaprowadzić.
199Zechciej głęboko Chrystusa Duchem nas przepoić,
pozwól naszemu językowi tylko miłość głosić,
byśmy promieniowały Chrystusa wspaniałością,
podobnie jak Ty, Zwierciadło sprawiedliwości.
200Niech Ojcu chwała rozbrzmiewa wszędzie
przez Zbawiciela i Jego Matkę,
niech w Duchu Świętym sławiony będzie
na każdym miejscu, teraz i zawsze. Amen.

Seksta

(godzina 12)
201Wysoko u zenitu stoi słońce,
w Betanii skupiamy myśli, serca.
202Z jak wielkim pożądaniem wszystko przyjmowałaś,
co wyszło z serca, z ust naszego Pana.
Tyś się Mistrzynią rozmyślania stała,
całym swoim sercem Bogu oddana.
203Ty chcesz znów w swoim przybytku świętym,
ludzi modlitwy tworzyć zastępy.
Chcesz nas prowadzić do szczytów miłości,
byśmy wśród walk trwały w Twojej wierności.
204Ducha modlitwy daj mi coraz lepiej poznawać,
naucz mnie duchem w niebie przebywać,
pozwól mi Chrystusa stale oglądać,
w każdej okoliczności życia na nim się opierać.
205Niech Ojcu chwała rozbrzmiewa wszędzie
przez Zbawiciela i Jego Matkę,
niech w Duchu Świętym sławiony będzie
na każdym miejscu, teraz i zawsze. Amen.

Nona

(godzina 15)
206Cicho posuwa się słońce swym szlakiem,
na szczyt Golgoty duch nas prowadzi.
207Tam Twoje serce matczyne, zbolałe,
praw macierzyńskich zrzec się umiało,
z Synem swym Siebie złożyłaś w ofierze
Ojcu i Władcy za świata zbawienie.
208W swym sanktuarium kształtować chcesz dusze,
które kapłańską posługę wspierając,
w roli diakonów pod Krzyżem stać pragną,
za Zbawicielem krzyżową iść drogą.
209Niech moje życie złożone w ofierze,
tak jak oddanie z inskrypcji wymaga,
dopełnia według odwiecznych zasad
miary cierpień i Krzyża Chrystusa.
210Niech Ojcu chwała rozbrzmiewa wszędzie
przez Zbawiciela i Jego Matkę,
niech w Duchu Świętym sławiony będzie
na każdym miejscu, teraz i zawsze. Amen.

Nieszpory

(godzina 18)
211Już na spoczynek słońce się udaje,
do Coenaculum zajrzeć nakazuje.
212Tam wyjednałaś Kościołowi Ducha światłości,
On go wyzwolił z nędz połowiczności,
naukę Chrystusa jasno mu objawił,
duchem męczeńskim i apostolskim napełnił.
213Tak chcesz znów w Twoim świętym sanktuarium działać
i ducha wiary w nas słabych umacniać,
byśmy widziały życie w Bożym świetle
i nieustannie trwały w jego łasce.
214Pozwól, bym w Bożym świetle tym widziała,
jak miłość Ojca dziś mi się objawiła.
Za bezmiar wszystkich darów i łask,
wierność posłannictwu będzie mym Deo gratias.
215Niech Ojcu chwała rozbrzmiewa wszędzie
przez Zbawiciela i Jego Matkę,
niech w Duchu Świętym sławiony będzie
na każdym miejscu, teraz i zawsze. Amen.

Kompleta

(godzina 21)
216Ku zachodowi już słońce się chyli,
Syjon w oddali jawi się w blasku.
217Śmierć Twoja tylko odejście oznacza,
ciało Twe nigdy nie dozna skażenia,
uwielbiona królujesz w „Świętym Mieście” Pana,
w wiecznym Syjonie, królestwie Ojca.
218Przez sanktuarium ku górze nas wiedziesz,
ku odwiecznemu Szensztat w chwale Boga,
znikomość ziemskich spraw ukazujesz,
aby wśród wiecznych nas zadomowić.
219W codziennym życiu ucz mnie umierać,
tak jak przystało dzieciom nieba,
przed Twoim sądem co wieczór chce stawać,
By Ciebie z Ojcem móc widzieć w niebie.
220Niech Ojcu chwała rozbrzmiewa wszędzie
przez Zbawiciela i Jego Matkę,
niech w Duchu Świętym sławiony będzie
na każdym miejscu, teraz i zawsze. Amen.

Modlitwa na zakończenie

(do odmawiania po komplecie)
221Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, bądź pochwalony na wieki
za wszelkie dobro, jakim nas obdarzyłeś,
za to, że dałeś Matkę naszemu Dziełu,
a przez Nią ściślej zjednoczyłeś nas z Chrystusem.
222Wielbimy Cię za życie Maryi,
które nam ukazałeś jako wzór
naszego codziennego życia,
aby Chrystus w nim się objawił.
223Zjednoczone z całym stworzeniem
wielbimy Cię przed Twoim ołtarzem,
Boże w Trójcy Świętej Jedyny
w Jezusie i Maryi na wieki.
Amen.