Zabierz, o Panie

386Zabierz, o Panie, przez ręce mej Matki,
cały dar królewskiej wolności.
Zabierz pamięć, zmysły i rozum,
wszystko weź jako zastaw miłości.
387Weź całe serce, całą wolę
niech to ukoi prawdziwą miłość;
to, co mi dałeś, z powrotem Ci przynoszę
bez żadnych zastrzeżeń, jako największe szczęście.
388Rozporządzaj tym zgodnie z twym upodobaniem,
daj mi tylko jedno: Spraw, bym Cię kochała!
Spraw, bym będąc drogą jak źrenica twego oka,
wierzyła Twej miłości z bliska i z daleka.
389Udziel mi łask, co z mocą mnie zawiodą,
tam wszędzie, gdzie brak mi odwagi;
Pozwól mi mieć cząstkę w tej owocności,
którą Twoja miłość użycza Twej Oblubienicy.
390Niech przynoszę owoce szensztackiej ziemi:
w moim życiu zrealizuję to wszystko,
co w Twej dobroci zaplanowałeś,
by w Krainie Szensztackiej zbawiać dusze.
391Wtedy ubogacę się, przepełniona uwielbieniem,
większe szczęście nie będzie mogło mnie spotkać,
nie będzie już niczego, co mogłabym zapragnąć:
to, co zarządzisz będzie mi radością i prawem.
392Mój Panie i Boże, zabierz wszystko, co mnie oddala,
co umniejsza siłę mej do Ciebie miłości;
daj wszystko, co miłość do Ciebie pomnaża;
zabierz mnie, jeśli to przeszkadza miłości.
Amen.