Modlitwa przewódcy

Uwagi wstępne

5121. Ta modlitwa chce wskazać na zamierzoną przez Boga relację pomiędzy Św. Pallottim a Szensztatem i jest prośbą o dobre jej urzeczywistnienie.
5132. Obrazem człowieka jest tu człowiek antykolektywistyczny lub człowiek praktycznie święty, mimo braku oficjalnych ślubowań.
514Nasz obraz wspólnoty oznacza: doskonała wspólnota na bazie doskonałych osobowości, czerpiąc swe siły z miłości.
5153. Bez donum regiminis et contemplationis to Dzieło nie wytrzyma próby czasu.
5164. Ponieważ żyjemy w świecie i musimy się dostosować do różnych rzeczy, w swych dążeniach jesteśmy zdani na naszych świętych już kanonizowanych, stąd ta prośba o tych dwu nowych świętych.
5175. Za wzorem św. Pallottiego modlitwa ta wyraża w sposób szczególny miłość do Trójcy Świętej i Tajemnicy Odkupienia.

Modlitwa

518Uproś, Matko, naszej małej grupie,
na Twój wierny, matczyny sposób,
by zawsze była duszą Dzieła Szensztackiego
i jemu poświęciła wszystkie swoje siły.
519Pozwól nam wierzyć w Szensztat i św. Pallottiego,
by nikt nam nie odebrał tego znaku jedności,
byśmy wielki obraz człowieka i wspólnoty
kształtowi w nas z życzeniem Ojca.
520Trudny naszych ofiar z radością znoszone,
do Ciebie niech dotrą z błaganiem:
szafuj Twą dobrocią, wiernością i mocą,
czuwaj nad Twym ulubionym dziełem.
521Pozwól, niech rozkwita w prawdziwym duchu wolności,
tylko wybranych włącz w ten krąg czarowny;
obdarz Inscripyio jako stałym dobrem,
jako owocem gorejącej miłości Boga.
522Udziel jej zdolności przywódczych,
by bezpiecznie mogła iść przez świat;
i w zaciętych bojach na drogach życiowych
daj obfite łaski kontemplacji.
523Użyj ją jako wierne narzędzie
mocno przeciwstawiające się złemu duchowi.
Uczyń ją gwardią wierną Chrystusowi
kroczącą stale naprzód w duchu apostolskim.
524Niech głosi miłość do Trójcy Świętej,
niech wokół Krzyża wije piękne laurowe wieńce;
i w odpowiedzi na te trudne czasy
daj przez nią Kościołowi świętość na co dzień.
525Błogosławieństwo, które Pallotti
obiecał całemu naszkicowanemu przezeń Dziełu,
niech w całej pełni stanie się jej udziałem
i przyniesie światu upragnione zbawienie.
526Uproś Pallottiemu chwałę ołtarzy,
o Trzykroć Przedziwna, dobra, wspaniała,
skoro dokończył dzieło swego życia
i z głębi serca Ciebie pozdrawia.
527Uproś także kanonizację Józefa Englinga,
a przez to obal wszystkie przeciwności,
które utrudniają jej skuteczność
i nie pozwalają oczyma wiary poznać planu Ojca.
528Pomóż jej rozprzestrzeniać się na cały świat
i zwycięsko docierać do wszystkich narodów,
by wkrótce nastał jedna owczarnia i jeden pasterz,
który całą ludzkość doprowadzi do Trójcy Świętej.
Amen.