O męskie powołania Szensztackie

538Prowadź nas dziś, Matko, łaskawie do tych,
których chcesz złączyć w Królestwie Szensztatu.
Niech staną się mocną Wieżą Dawidową,
wiernym Twoim, walczącym orszakiem na ziemi,
stojącym blisko Odkupiciela świata,
z Nim w Duchu Świętym dążącym do Boga.
539Poślij nam kapłanów, których wybrał
dla Królestwa Szensztatu, z całym ich bogactwem;
pomnóż szeregi Braci Maryi,
niech z czystą duszą Tobie się poświęcą;
wzbudź wśród nas rycerskich mężczyzn,
którzy oddadzą swe życie dla dzieła Rodzin.
540Ze wszystkich narodów, które tu cierpią,
wybierz najlepszych, by rozszerzali Twe Królestwo;
przyjmij ich, by stali się narzędziami w Twoich dłoniach,
aby do Pana kierowali losy ludzkości;
niech wszędzie będzie owocne Królestwo Szensztatu
ku Twej czci i chwale Trójjedynego.
541Pozwól nam Ciebie wybrać na Królowę Świata, z
apłonąć gorącą miłością do Ciebie,
niech cały świat zapali się do Twej służby,
by wszystkie narody szczęśliwe powróciły do domów.
Twoje najświętsze serce będzie dla świata ostoją pokoju,
znakiem wybrania i bramą do nieba. Amen.