Modlitba těch, kteří vedou

Předmluva

512l. Tato modlitba je zaměřena na Bohem chtěný poměr mezi Pallottiny a Schönstattem a prosí za jeho dokonalé uskutečnění.
5132. Velikým vzorem člověka je osobnost, nepodléhající kolektivismu nebo svatý všedního dne s výraznými rysy, tak, jak ho utváří život bez oficielních slibů.
514Naše společnost je nazývána dokonalé společenství na základě dokonalých osobností, obojí je neseno základní silou lásky.
5153. Bez "donum regiminis et contempla-tionis" (daru řízení a nazírání) není dlouho trvale zajištěno.
5164. Protože žijeme uprostřed světa a v mnohých věcech se musíme přizpůsobit, jsme odkázáni na kanonizované světce, abychom mohli legitimovat naše snažení a dokázat jeho věrohodnost. Proto prosíme o tato dvě svatořečení.
5175. Podle vzoru Pallottiho vystihuje tato modlitba obzvláště lásku k Nejsvětější Trojici a k tajemství vykoupení.

Modlitba

518Vyprošuj, Matko, rodině své malé
v mateřské moudrosti a lásce stále,
ať schönstattskému dílu duší je,
svou sílu všechnu jemu daruje.
519Kéž v Pallottiho, v Schönstatt víru máme,
znak jednoty té vzít si nenecháme.
Dej utvářet nám Otci pro radost
nového člověka a společnost.
520V obětech, které rádi přinášíme,
ať živou prosbu k tobě vždy mít smíme:
bdi nad rodinou milovanou svou,
zahrň ji láskou, mocí, dobrotou.
521Duch pravé svobody kéž naplňuje
ji vždy a elitu k ní přitahuje.
Dej v inskriptiu trvalý jí dar,
jejž plodí vroucí lásky Bohu žár.
522Dej také vůdčí osobnost jí mnohou,
ať jistě může kráčet dnešní dobou
a do životních bojů tvrdosti
též milost nazírání v hojnosti.
523Jak nástroje jí můžeš používat,
kde ďáblu nutno silně odporovat.
Ať je z ní věrná garda Kristova,
jež apoštolským nadšením vždy plá.
524Ať lásku k Trojjedinému všem hlásá
a oslavena je tím kříže spása.
V ní odpověď pro církev, dnešní čas
dej ve svatosti všedního dne zas.
525Kdys Pallotti už viděl požehnáno
to dílo, jež mu začít bylo dáno.
To požehnání ať je povznese
a spásu znovu světu přinese.
526Pozvedni na oltář Pallottiho,
ty, dobrá Matko, žehnej dílu jeho;
až dovršeno bude v plnosti,
pozdraví tebe s láskou, vroucností.
527Ať Josef Engling brzy svatořečen
je také - a tím odpor ať je zlomen,
jenž dílu tvému brání působit
a nedovolí v něm plán Otce zřít.
528Ať rozšíří se do celého světa
a v národech všech vítězně pak vzkvétá,
by k Trojjedinému šla celá zem
pod jedním sjednocena Pastýřem.
Amen.