Modlitba pastýře.

529Podivuhodná Matko, naše Paní,
na drahé mé, jež svěřuji ti, shlédni.
Samotné musím v boji nechat je,
spoléhat mohu pouze na tebe.
530V divokých bouřích doby moc svou ukaž,
ať nerostou a nesílí, jim přikaž.
Moc ďábla pokoř, lstivosti zlom val,
od svěřenců mých kletbu hříchu vzdal!
531Zlých, chorobných v nich pudů uhas plání,
ať celým bytím před Bohem se sklání
a s vroucím srdcem v žáru oběti
jen jemu patří a se zasvětí.
532Uč statečně je každé lásce čelit,
jež lstivě od tebe chce strhnout, vzdálit,
jas čistoty jim zastřít, zakalit,
a panenství pak jejich ohrozit.
533Vždyť svazek lásky s tebou uzavřeli.
Dej, aby v něm vždy pevné pouto měli!
Pak vím, že skrytí jsou a v bezpečí,
vod dravých příval že je nezničí.
534Ty dovedeš je vítěznou svou mocí
do věčné vlasti k Beránkovi, k Otci.
Tu víru mám, že nikdy nezhyne,
kdo svazku lásky věrný zůstane.
535V nich požehnáš zas schönstattské své dílo,
rozhlásíš všude, kde se rozšířilo,
že jako nástroj každý z nich je zván,
jej vedeš k inskriptia výšinám.
536Do tvého srdce vpíši svoje milé
zas krví, ohněm v posvátnosti chvíle.
Pak klidné půjdu cestou žití dál,
na níž mne Otec v moudrosti své zval.
537Když v zástavu pak život můj chceš vzít si,
vše radostně ti dávám k disposici.
Dej v nebi všem pak jednou věčně dlít,
kdo Schönstattu se směli zasvětit.
Amen.