Chválím tě, Matko

561Dnes, Matko, zazní tobě dětská chvála
za dary, jež nám věrná srdce dala.
Tys v dobrotě je s něhou pohnula
a bohatě náš stůl jsi prostřela.
562S vděčností kladem dary, jež nás pojí
zpátky do jemných dlaní lásky tvojí.
Prosíme snažně: urči sama zas,
jak k radosti své podělit chceš nás.
563Zvem jako hosta tebe, zveme Krista,
ty Božích darů Prostřednice čistá.
Rodinné pouto ať vždy pojí nás,
se srdcem srdce, zem se zemí zas.
564Chcem nezištně vždy sloužit tvému dílu,
dát radostně mu všechnu svoji sílu
a starost o pokrm a zdraví své
přenechat tvojí péči mateřské.
565Tak Spasitel nás učí stále znovu:
Hledejte nejdřív to, co patří Bohu!
On o vše ostatní se postará,
když nechybí nám prosba, důvěra.
566Chcem skrze tyto dary stoupat výše
a sklánět se před věčnou Láskou tiše,
jež denně víc a víc nás objímá
a v moři slitování ukrývá.
567A těm, kdo nám zde dobro prokazují,
ty sama odplať přímluvou vždy svojí:
ať na všech cestách jejich života
je provází tvá láska, dobrota.
Amen.