Modlitba o prstenu

589Když duše má je k smrti unavena
a tělo sílu, schopnosti už nemá,
když srdce bolestí je naplněno
a v hořké slzy celé ponořeno –
tu prstýnek můj vždy mi připomíná:
teď právě přišla lásky tvé hodina!
590Když hruď mou svírá krutá úzkost, tíseň
a na rtech, v srdci zmlkla každá píseň,
když kroužím tolik pořád kolem sebe
a každé setkání s druhými zebe –
tu prstýnek můj vždy mi připomíná:
teď právě přišla lásky tvé hodina!
591Když Otec jen se ukrývá mým očím
a na stejném se místě stále točím,
když všude jenom temné mraky visí
a vzpoura "svobody" mé chyby znovu křísí
tu prstýnek můj vždy mi připomíná:
teď právě přišla lásky tvé hodina!
592Když samotou mne Matka zahalila
a ve tmu Ježíšova tvář se skryla,
i z rodiny když nikdo nechápe mě
a starosti když srdce kruší temně –
tu prstýnek můj vždy mi připomíná:
teď právě přišla lásky tvé hodina!
593Když nesprávně mne soudí představení
a dovolání u nikoho není,
když ani u druhých cit nenalézám
a k tomu pod chybami svými klesám –
tu prstýnek můj vždy mi připomíná:
teď právě přišla lásky tvé hodina!
594Když zase vyšlo slunce, hvězdy svití
a Snoubenec se vrátil v moje bytí,
když rámě Matky zas mne k sobě vine
a duší vroucně znějí písně jiné,
tu prstýnek můj vždy mi připomíná:
teď právě přišla lásky tvé hodina!
595Když stále více radostí jsem Otce
a září mi zas lásky jeho slunce,
když pouta má se více uvolňují
a nové síly k činům povzbuzují —
tu prstýnek můj vždy mi připomíná:
teď právě přišla lásky tvé hodina!
596Když v modlitbě má duše jásá, zpívá
a ze všeho se na mne štěstí dívá,
když Schönstatt vidím skvít se v plné kráse
a snaha v inskriptiu vyzní zase -
tu prstýnek můj vždy mi připomíná:
teď právě přišla lásky tvé hodina!
597Když svět mne láká zpěvem Sirén zase
a láska tělesností zatmívá se,
když lidé vzít mi chtějí Pána mého
a jako zeď se staví mezi mne a něho –
tu prstýnek můj vždy mi připomíná:
teď právě přišla lásky tvé hodina!
598Když smrt mne temným stínem zahaluje,
mě děsí hrůzou, strachem naplňuje,
když ďábel poslední útoky strojí,
by v pekla propast svrh mne v tomto boji –
tu prstýnek můj vždy mi připomíná:
teď právě přišla lásky tvé hodina!
599Když Snoubenec mne pozve k svatbě věčné
a dá mi poklady své nekonečné,
když Matka s láskou předá Otci dílo:
své dítě, jež mu radost způsobilo –
tu prstýnek můj slavně připomíná:
teď zvítězila lásky tvé hodina!