W wielkich potrzebach

552W wielkich potrzebach
wysłuchałaś mą modlitwę,
moje dziecięce błaganie
zanoszę w bólu,
mimo błędów i win.
553Przytuliłaś mnie
w cierpieniach i troskach,
a gdy bomby leciały
i ogień szalał,
Twoja moc
czuwała z dobrocią.
554Wszystkich moich,
którzy złączyli się z Tobą,
w tych burzliwych latach
pełnych niebezpieczeństw,
otaczałeś wytrwale
swą wierną opieką.
555Pozwól mi podziękować Tobie,
w prosty sposób
zanieść Twą chwałę
do wszystkich kręgów,
i w każdym czasie służyć innym.
556W pełni ufności
pragnę jedynie
wiernie wypełniać wolę Ojca
mimo, że wkradają się
sądy światowe.
557On wbrew wszelkim zawirowaniom,
trzymając w Twojej dłoni,
doprowadzi mnie
poprzez ciemności,
do domu Ojca.
558Po wszystkich trudach
tam się zjednoczę
z tymi, których kocham
ci, którzy pozostali wierni
zobaczą Baranka,
gdy staną przed Bogiem.
Amen