Modlitwa pierścienia

589Kiedy moja dusza tak zmęczona, że chciałaby umrzeć
i moje zbolałe członki proszą, by je oszczędzać,
kiedy serce jest tak przepełnione, aż się przelewa
i mimo woli płyną łez potoki,:
Wtedy mój pierścień woła do wszystkich moich
zmysłów: „Nadeszła godzina twojej miłości!”
590kiedy pierś moja ściska się, aż ją rozrywa
i wszystkie skrzydła duszy zwisają jak sparaliżowane,
jeżeli zbytnio krążę wokół siebie
i nie znajduje sposobu obcowania (z innymi):
Wtedy mój pierścień woła do wszystkich moich
zmysłów: „Nadeszła godzina twojej miłości!”
591Kiedy szukam Ojca i nie znajduję Go,
kręcę się z trudem na swoim miejscu;
kiedy wszędzie wiszą tylko ciemne chmury
i wszystko na siłę dąży do „wolności”:
Wtedy mój pierścień woła do wszystkich moich
zmysłów: „Nadeszła godzina twojej miłości!”
592Kiedy matka moja cicho mnie opuściła,
Oblubieniec chodzi własnymi drogami;
kiedy moi mnie rozumią i mnie pomijają,
nie zważają na me troski, kłopoty i cierpienia:
Wtedy mój pierścień woła do wszystkich moich
zmysłów: „Nadeszła godzina twojej miłości!”
593Kiedy moi przełożeni mnie nie zauważają
nie widzą, znieważają i urągają;
kiedy wszyscy ludzie rzucają na mnie kamieniami
i wszystkie zmysły we mnie strajkują:
Wtedy mój pierścień woła do wszystkich moich
zmysłów: „Nadeszła godzina twojej miłości!”
594Kiedy znów świecie słońce, księżyc i gwiazdy;
Oblubieniec powrócił z daleka;
kiedy ciepłe ramiona matki ogarniają dziecko
i wszystkie struny dźwięczą w mojej duszy.
Wtedy mój pierścień woła do wszystkich moich
zmysłów: „Nadeszła godzina twojej miłości!”
595Kiedy coraz bardziej staje się radością Ojca,
ulubionym dzieckiem na jego słonecznej ziemi
kiedy moje ograniczenia coraz bardziej się rozrywają
i nowe siły przynaglają mnie do działania:
Wtedy mój pierścień woła do wszystkich moich
zmysłów: „Nadeszła godzina twojej miłości!”
596Kiedy w czasie modlitwy dusza raduje się i śpiewa
i wszystko dokoła mnie przynosi tylko radość;
kiedy widzę jak dojrzewa niwa szensztacka
i wszyscy dążą do poświęcania się w Inscriptio:
Wtedy mój pierścień woła do wszystkich moich
zmysłów: „Nadeszła godzina twojej miłości!”
597kiedy świat wabi mnie syrenim śpiewem,
ciało drży w cielesnych, niskich tonach:
kiedy ludzie szukają, jakby mi ukraść serce,
stają między mną a moją miłością:
Wtedy mój pierścień woła do wszystkich moich
zmysłów: „Nadeszła godzina twojej miłości!”
598Kiedy śmierć chce mnie swym ciemnym cieniem
otoczyć, uśpić i osłabiać;
kiedy szatan czyni ostatnie, najwyższe wysiłki,
by otworzyć dla mnie ognistą paszczę piekła;
Wtedy mój pierścień woła do wszystkich moich
zmysłów: „Nadeszła godzina twojej miłości!”
599Kiedy Oblubieniec zaprasza mnie na wesele,
w niebie miłością mnie obdarza;
kiedy Matka z dumą prowadzi do Ojca Swe dziecko,
które na ziemi tyle radości Mu sprawia;
Wtedy mój pierścień woła do wszystkich moich
zmysłów: „Nadeszła godzina twojej miłości!”