Pieśń narzędzi

606Matko, Trzykroć Przedziwna,
pozwól nam zawsze pozostać Twymi narzędziami,
miłującymi dziś i na wieki,
całkowicie oddanymi Twemu Dziełu.
Wykorzystaj nas całych, zgodnie z Bożą wolą,
dla Twego świata Szensztatu.
607Weź nasze serca i wolę,
w pełni są Twoją własnością:
chcemy nadal być ślepo poddani
Twym wskazaniom i Twemu Słowu.
Być w pełni Twą własnością,
jest dla narzędzia zaszczytem i chwałą.
608Bez zastrzeżeń jest gotowe,
działać w Twym Dziele Szensztackim.
Poślij nam cierpienia, kieruj nami w sprzeczkach,
pozwól nam w pełni zwyciężyć.
Przeciw diabelskim podstępom i złościom
daj nam światło i umocnij odwagę.
609Spraw, byśmy Cię naśladowali
i szli przez życie jak Ty,
z mocą, godnością i łagodnością,
niosąc miłość, pokój i radość.
Idź w nas, poprzez nasze czasy
i gotuj je na przyjęcie Chrystusa.
610Czy grożą nam świat i szatana,
czy burzliwa pogoda obraca,
Ty zwycięsko pokonasz każdą biedę,
użyczysz nam Twojej mocy.
Twoje serce – brama niebios
pozostaje dla nas pewną ostoją.
611Nigdy nie zginiemy
pozostając Twymi narzędziami.
Pomożesz nam w każdej chwili
działać skutecznie i owocnie.
Daj nam radość z Twojej ręki
i kieruj do wiecznego Szensztatu.
Amen.