Różaniec – Narzędzia

Modlitwa wprowadzająca

334Pozwól, Ojcze, uciszyć nasze zmysły
i jasne światło wpuścić do naszych dusz;
głęboko nas wprowadź w ciepłym blasku wiary
w tajemnice zbawienia.
335Chcemy Towarzyszyć Zbawicielowi,
cicho za Nim postępując w Różańcu,
w zjednoczeniu z Jego Matką – Oblubienicą,
której zawierzył jako Swej Pomocnicy.
336Daj nam łaskę zrozumienia sercem,
by według tego postępować,
co zechce nam przybliżyć przy słuchaniu
każdej z odmawianych tajemnic różańca.
337Pozwól nam zatonąć w tym morzu miłości,
z którego obfitości pijemy w Różańcu;
od żaru miłości Chrystusa i (Jego) Matki
rozpal nasze słabe siły.
338A wkrótce przemieni się nasze życie tu,
na ziemi, i stanie się odwzorowaniem Chrystusa;
W Nim pójdziemy przez świat silne i łagodne,
podobne do Maryi niosącej błogosławieństwo.
339Użyj nas wtedy jako Twe narzędzia
w Twoich wszechmocnych, kochających dłoniach,
przez nas kształtuj oblicze dzisiejszej ludzkości,
zgodnie z tym, co przewidziałeś w Twoich planach. Amen.
Wierzę w Boga Ojca…
Chwała Ojcu…

Wprowadzenie:

340Matko, w Twoim życiu widzimy
pełnię wiary, nadziei i żaru miłości.
Niech te trzy wspaniałe gwiazdy
przenikną ciemną noc naszego życia.
Uproś nam u Ojca i Twego Syna,
by jedynie Bóg panował w naszych sercach.
(Ojcze nasz.., Zdrowaś Maryjo…)

Tajemnice radosne

1. Któregoś Ty, o Panno, z Ducha Świętego poczęła.

341O Matko, wypowiadasz swe fiat bez wahania,
i możesz pod sercem nosić Zbawiciela,
aby zgodnie z wolą Ojca, jako cicha diakonisa,
przygotować dar ofiarny.
Włącz nas głęboko w Twoje posłannictwo;
pozwól nam być diakonisami Zbawiciela.
(Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…)

2. Któregoś Ty, o Panno, do Elżbiety niosła.

342Widzimy Cię Matko, jak spieszysz z Chrystusem,
by służyć pomocą Elżbiecie, która
napełniona Duchem Świętym, krzyknęła z radością,
czując, że dziecko w jej łonie zostanie uświęcone.
Spraw, byśmy także poświęcały swe siły i czas
cichej służbie dla Dzieła Zbawienia.
(Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…)

3. Któregoś, Ty o Panno, w Betlejem porodziła.

343W Betlejem, w ubogiej stajence,
dla nas wszystkich porodziłaś Pana Świata.
Jak tam ukazałaś pasterzom i mędrcom,
jak Go uwielbiać i z poddaniem Mu służyć,
tak i nam pozwól być narzędziami,
które z miłością zaniosą Go do ludzkich serc.
(Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…)

4. Któregoś Ty, o Panno, w świątyni ofiarowała.

344Tego, któregoś poczęła z Ducha Świętego,
ofiarowujesz w świątyni dla naszego zbawienia,
a kierując na nas Twe matczyne spojrzenie,
bez zastrzeżeń oddajesz Go Ojcu.
Za Twoim przykładem, ofiarna służebnico,
oddam duszom to co najukochańsze.
(Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…)

5. Któregoś Ty, o Panno, w świątyni znalazła.

345Przygotowując Twe serce do większych ofiar
Pan Ci pozwolił cierpieć w Jerozolimie.
Byś mogła stanąć pod Krzyżem,
musiał tak twardo z Tobą postąpić.
Będziemy milczeć, gdy Bóg zechce nas kształtować,
jako narzędzia dla zbawienia świata.
(Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…)

Tajemnice bolesne

1. Który za nas krwią się pocił.

346Ty, Matko, dałaś Zbawicielowi ciało i życie
z miłości dla zbawienia świata.
W ogrodzie poci się krwią w wewnętrznej męce,
lecz nic nie załamie Jego męstwa w cierpieniu.
Ja także gorycze cierpień mej duszy
oddaję Tobie do kapitału łask.
(Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…)

2. Który za nas był ubiczowany.

347Stoisz przy Zbawicielu przytwierdzonym do słupa
i cierpisz, że my nie pokutujemy;
każde uderzenie wstrząsa Twym matczynym sercem,
dla nas wraz z Nim znosisz każdy ból.
Proszę Ojca bym mogła za nasze czasy
z Wami stać się ofiarą sprawiedliwości.
(Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…)

3. Który z nas był cierniem ukoronowany.

348Pan pozwala katom, by na Jego boską głowę
nałożyli cierniową koronę i haniebnie z Niego szydzili;
Także na to wyraziłaś swoje fiat,
aby naszą pychę przemienić w dobro.
Z Tobą chcę w duchu apostolskim oddać się
jako narzędzie woli Chrystusa.
(Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…)

4. Któryś za nas ciężki Krzyż nosił.

349Nasza bojaźń przed ofiarą nakłada Panu Krzyż,
Twoje fiat pozwala Mu go nieść
na miejsce ofiary bez gorzkich skarg,
przynagla Go głęboka miłość do nas.
Chcę Mu cicho pomagać w dźwiganiu Krzyża
choć bronią się przed tym moje zmysły.
(Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…)

5. Który za nas był ukrzyżowany.

350Widzę na Krzyżu wiszącego Zbawiciela świata.
Tak dalece Go złamała gorąca miłość.
Rezygnując ze swych praw matczynych
nam Go oddajesz, by był dla nas zbawieniem i światłem.
O Ty, składając wielką, świętą ofiarę,
przyciągnij mnie do wiecznego Kapłana.
(Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…)

Tajemnice chwalebne

1. Który zmartwychwstał

351Pan zerwał silne więzy śmierci,
poskromił moc i chytrość szatana.
Widzisz Go w pełni chwały i piękna;
podobnie i my kiedyś zmartwychwstaniemy.
Tą wiarą rozraduj duszę
niech zawsze płonie z miłości.
(Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…)

2. Który do nieba wstąpił

352Pan wstąpił do nieba,
opuszczając tych, którzy czekają Jego przyjścia;
Twe serce i wzrok przepełnia tęsknota,
lecz zachwyca Cię szczęście Twego Syna.
Mają tęsknotę kieruj zawsze ku niebu,
by moje serce stało się jak Twoje wielkie i obszerne.
(Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…)

3. Który nam Ducha Świętego zesłał

353Wśród apostołów będąc, możesz z mocą
ubłagać wiew obiecanego Ducha Świętego,
to przeobraża słabych ludzi,
a Kościół kieruje na zwycięskie szlaki.
Otwórz nasze dusze dla Ducha Świętego,
by wyprosić ponowne złowienie świata.
(Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…)

4. Który Ciebie, o Panno, wziął do nieba

354Szłaś z Panem przez życie,
z Nim żyłaś, kochałaś, cierpiałaś,
i wziął Cię, gdy nadszedł czas,
wraz z duszą i ciałem do nieba.
Z serca raduje się Waszym szczęściem,
proszę o podobny los dla świata.
(Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…)

5. Który Cię, o Panno, w niebie ukoronował

355Jako królowa panujesz w niebie,
szczęśliwa mieszkasz u Trójjedynego Boga,
wraz z Twym Synem rządzisz tym światem,
którego Matką Cię ustanowił.
Otwieramy z tęsknotą serca, usta i ręce:
prowadź nas do wiecznego Szensztatu.
(Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…)

Zakończenie

(modlitwa po różańcu)
356Przez świętą tajemnicę zbawienia
pozwól nam, Ojcze, stać przed Tobą,
Niech Szensztat jako Ogród Boży
kwitnie i rozrasta się w całym Kościele,
pielęgnowany jako słoneczne błonia Trójjedynego
przez naszą Trzykroć Przedziwną Panią.
Amen.