Ojcze spójrz na nasza gromadę

Rozważanie

448Św. Ksawery podczas podróży statkiem,
który uległ katastrofie,
był w wielkim niebezpieczeństwie –
i tylko Bóg wybawił go od śmierci.
449W tych trudnych chwilach
czuł głęboką łączność
ze swymi współbraćmi
tu, na ziemi i tam, w niebie.
450Myślał o ich szlachetnych, czystych dążeniach,
o ich pełnym zasług, miłym Bogu życiu;
i dlatego gorąco prosił Boga,
by zachował go przed śmiercią marynarza:
451Jego poważne myśli były tak nadprzyrodzone,
jego braterskie uczucia tak głębokie i ciepłe –
tak bardzo blisko był swej gromady,
z którą łączy go więzy rodzinne.
452Ponieważ one rozkwitały przed Bożym Obliczem,
starając się być miłymi Bogu,
wierzył, że Bóg nad nim czuwa
i użyje go jako narzędzie dla swego Królestwa.
453Także ja, mimo chytrości szatana i własnej słabości,
gdy cierpię z powodu własnych błędów,
mogę powołać się z wielką wdzięcznością
na nasz obfity skarbiec łask,
454na dusze szlachetne, czyste i silne,
codziennie na nowo Pana wybierające na Oblubieńca,
na które On z czułością kieruje swój wzrok
i dzięki którym wzrasta moje szczęście.

Modlitwa

455Codziennie ofiaruję ich i wszystkie ich dążenia,
ich święte, silne miłością, ofiarne życie:
Spójrz, Ojcze, łaskawie na nasza gromadę,
okaż się dla niej Przedziwnym.
456Wtedy, gdy świat i szatan będą mnie nękać
nie ustępującymi pokusami:
Spójrz, Ojcze, łaskawie na nasza gromadę,
okaż się dla niej Przedziwnym.
457Gdy niebezpieczeństwo zagraża życiu,
a wróg zrzuca bomby i granaty:
Spójrz, Ojcze, łaskawie na nasza gromadę,
okaż się dla niej Przedziwnym.
458Gdy moja droga roi się od prześladowań,
a błonia zamieniają się w pustynie:
Spójrz, Ojcze, łaskawie na nasza gromadę,
okaż się dla niej Przedziwnym.
459Gdy życie moje wisi na włosku,
a wróg czyha na każdej drodze:
Spójrz, Ojcze, łaskawie na nasza gromadę,
okaż się dla niej Przedziwnym.
460Gdy w ślepej nienawiści Dzieło mego życia
ktoś chce przez przeciwności rozdrobnić i zniszczyć:
Spójrz, Ojcze, łaskawie na nasza gromadę,
okaż się dla niej Przedziwnym.
461Gdy ktoś mnie oskarża o wszystkie herezje
i tracę wszelkie punkty oparcia:
Spójrz, Ojcze, łaskawie na nasza gromadę, o
każ się dla niej Przedziwnym.
462Gdy ktoś chce przemocą odebrać i dusze,
które miałem możność pouczać:
Spójrz, Ojcze, łaskawie na nasza gromadę,
okaż się dla niej Przedziwnym.
463Gdy nadzieja i odwaga mnie opuszczają,
ponieważ dostrzegam przed sobą zbyt trudne zadania:
Spójrz, Ojcze, łaskawie na nasza gromadę,
okaż się dla niej Przedziwnym.
464Gdy nie mogę swoim mądrze poradzić,
ani ustrzec ich przed szkodą na ciele i duchu:
Spójrz, Ojcze, łaskawie na nasza gromadę,
okaż się dla niej Przedziwnym.
465Gdy szatan walczy chytrością i złością,
by wykreślić Boga z mego życia:
Spójrz, Ojcze, łaskawie na nasza gromadę,
okaż się dla niej Przedziwnym.
466Gdy Bóg pozornie daje mu zwyciężać,
i wszystko wokół mnie może pokonać:
Spójrz, Ojcze, łaskawie na nasza gromadę,
okaż się dla niej Przedziwnym.
467Gdy przed Bogiem czuję się ubogi i nędzny,
a przed mną otwiera się otchłań przepaści:
Spójrz, Ojcze, łaskawie na nasza gromadę,
okaż się dla niej Przedziwnym.
468Gdy wybije ostatnia godzina mego życia,
a moje sumienie będzie się gorzko uskarżać:
Spójrz, Ojcze, łaskawie na nasza gromadę,
okaż się dla niej Przedziwnym.
469Gdy stanę przed Bożym sądem,
bojąc się Jego twardego wzroku:
Spójrz, Ojcze, łaskawie na nasza gromadę,
okaż się dla niej Przedziwnym.
470Jestem z moimi wewnętrznie tak złączony,
że stale czujemy się dwujdnością:
z ich świętości żyję
i dla nich jestem gotów umrzeć.
471Tak głęboko jestem z nimi wewnętrznie związany,
że głos wewnętrzny zawsze mi podpowiada:
Twój byt i sposób życia będą na nich działać,
zadecydują o ich niepowodzeniach
lub przemnożą szczęście.
472Kiedy miotają mną burze
życiowe a duszą targają namiętności:
Twój byt i sposób życia będą na nich działać,
zadecydują o ich niepowodzeniach
lub przemnożą szczęście.
473Kiedy świat mnie kusi swymi rozkoszami,
a serce suche i zmęczone jest wyczerpane walką:
Twój byt i sposób życia będą na nich działać,
zadecydują o ich niepowodzeniach
lub przemnożą szczęście.
474Kiedy obrzydnie mi drążenie do wzniosłych celów,
opuści mnie najwyższe napięcie entuzjazmu:
Twój byt i sposób życia będą na nich działać,
zadecydują o ich niepowodzeniach
lub przemnożą szczęście.
475Kiedy opuszczają mnie wszyscy wokoło
i nie mogę sprostać żadnemu wymaganiom:
Twój byt i sposób życia będą na nich działać,
zadecydują o ich niepowodzeniach
lub przemnożą szczęście.
476Kiedy obciąża mnie ciężar odpowiedzialności,
a wszystko zmierza do jątrzenia i pospiechu:
Twój byt i sposób życia będą na nich działać,
zadecydują o ich niepowodzeniach
lub przemnożą szczęście.
477Kiedy nerwy odmawiają mi posłuszeństwa
a niepowodzenia studzą mój zapał:
Twój byt i sposób życia będą na nich działać,
zadecydują o ich niepowodzeniach
lub przemnożą szczęście.
478Kiedy przekreśleniu ulegają moje wielkie plany,
a otoczenie groźnie szczerzy na mnie zęby:
Twój byt i sposób życia będą na nich działać,
zadecydują o ich niepowodzeniach
lub przemnożą szczęście.
479Kiedy nie jestem wierny w małym,
i zamiast śmiechu bliżej mi do płaczu:
Twój byt i sposób życia będą na nich działać,
zadecydują o ich niepowodzeniach
lub przemnożą szczęście.
480Gdy Duch Święty zachęca mnie do wzlotów,
a ja zmęczony pragnę położyć się w kącie:
Twój byt i sposób życia będą na nich działać,
zadecydują o ich niepowodzeniach
lub przemnożą szczęście.
481Kiedy na ciężką próbę wystawia mnie posłuszeństwo
i pozornie żadne promienie słońca nie dają ciepła z gór:
Twój byt i sposób życia będą na nich działać,
zadecydują o ich niepowodzeniach
lub przemnożą szczęście.
482Kiedy mnie bardzo przygniata ciasnota ubóstwa,
syreni śpiew urzeka moje zmysły:
Twój byt i sposób życia będą na nich działać,
zadecydują o ich niepowodzeniach
lub przemnożą szczęście.
483Kiedy mi ciężko samotnie podążać drogą
i widzieć szczęście innych w ich małżeństwie:
Twój byt i sposób życia będą na nich działać,
zadecydują o ich niepowodzeniach
lub przemnożą szczęście.
484Gdy bardzo pragnę o własne kłopotać się dziecko,
obecna forma życia bardzo mnie ogranicza:
Twój byt i sposób życia będą na nich działać,
zadecydują o ich niepowodzeniach
lub przemnożą szczęście.
485Kiedy czuję się zmęczony pracą,
a nowe pytania stają u mej bramy:
Twój byt i sposób życia będą na nich działać,
zadecydują o ich niepowodzeniach
lub przemnożą szczęście.
486Gdy staję przed podjęciem ważnych decyzji,
a jednak nie mam chęci wejść na drogę ofiar:
Twój byt i sposób życia będą na nich działać,
zadecydują o ich niepowodzeniach
lub przemnożą szczęście.

Rozważanie

487W Jezusie Chrystusie jesteśmy mocno związani,
głęboko zjednoczeni w Jego świętych ranach –
my Jego członki, On nasza Głowa:
tego orędzia nikt nam nie odbierze.
488Jako Jego członki możemy zasługiwać
i mieć prawo do łask i chwałę uzyskać.
Jak długo prawdziwie będziemy żywymi członkami,
Ojciec będzie nam zawsze przychylny.
489Naśladując Chrystusa życiem i sposobem bycia
powinniśmy podać sobie ręce:
przez Krew Zbawiciela pobożność jednego
przyczyni się do dobra wszystkich pozostałych.
490Także miłości rodzinna będzie nas uskrzydlać
ujarzmiać złe namiętności,
zachęci do starań o najwyższą świętość,
ofiarną i skromną w radości.
491Świętość osobista w miłości rodzinnej
pomoże Rodzinie radośnie, z każdej przykrości
wydobyć skierowany na nią radosny wzrok Ojca
i stanie się dla niej trwałą pomocą i oparciem.
492Działając w ramach apostolatu
pomoże w duszach rozpalać gorliwość.
Tworzyć będzie silną, nierozlewaną więź,
łączącą nas niezależnie od miejsca.