Przyjmij berło władania

493Przyjmij berło władania
Matko Szensztackiej Rodziny
i otocz opieka Dzieło,
wszak jesteś jego Królową.
494Jutrzenko promienna słońcem
okaż swą moc i potęgę,
uczyń Szensztat kolonią nieba,
do której zło nie ma dostępu.
495Niechaj tutaj się rodzi
nowe oblicze świata,
o które modlił się niegdyś
Zbawiciel pełen tęsknoty.
496Niechaj panują w nim miłość,
prawda i sprawiedliwość,
jedność nie będąca umasowieniem,
nie prowadząca do ducha niewoli.
497Wśród burz i ciemności nocy
objawiaj wszystkim Twoją moc,
niech świat pozna Twoją potęgę
i w zdumieniu staje przed Tobą.
498Niechaj mówi o Tobie z miłością,
niech uzna Twoje Królestwo,
niech wysoko wzniesie Twój sztandar
i zawsze z Tobą zwycięża.
499Spraw, by to miejsce wsławione łaskami
było źródłem codziennej świętości,
ośrodkiem ducha apostolskiego,
natchnieniem do świętego boju.
500Niech ogień przyniesiony przez Chrystusa
ogarnie stąd cały świat
i zapali morzem płomieni
ku chwale Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
Amen.