Pieśń o Ojczyźnie

600Czy znasz ten Kraj, ciepły i serdeczny,
gdzie wieczna miłość powstaje:
gdzie szlachetne serca biją z głębi duszy
i ofiarnie wzajemnie się podpierają;
gdzie – zadomowieni – płoną
i wznoszą się do Serca Bożego;
skąd wychodzą płomienie miłości, by zaspokoić głód miłości?
Znam ten cudowny Kraj;
słoneczną niwę oświetloną blaskiem Taboru,
gdzie nasza Trzykroć Przedziwna Pani
króluje w kręgu swych ukochanych dzieci
i wiernie wynagradza wszystkie dary miłości,
objawiając swą chwałę
i nieskończenie wielką owocność:
To Kraj mój ojczysty, moja Kraina Szensztacka!
601Czy znasz ten Kraj, tak bogaty i czysty,
będący odblaskiem wiecznego Szensztatu:
gdzie dusze szlachetne i mocne
zaślubiają Baranka Bożego;
gdzie jasne spojrzenia promieniujące ciepłem
i dobre dłonie łagodzą katusze;
gdzie to, co nieskalane zawsze się łączy,
by odżegnać moce piekielne?
Znam ten cudowny Kraj;
słoneczną niwę oświetloną blaskiem Taboru,
gdzie nasza Trzykroć Przedziwna Pani
króluje w kręgu swych ukochanych dzieci
i wiernie wynagradza wszystkie dary miłości,
objawiając swą chwałę
i nieskończenie wielką owocność:
To Kraj mój ojczysty, moja Kraina Szensztacka!
602Czy znasz ten Kraj, równy niebu,
upragnione królestwo wolności,
gdzie wspaniałomyślność, poczucie przyzwoitości,
pokonują skłonności do złego;
gdzie ciche życzenia Boże
radosne znajdują rozwiązanie;
gdzie przykazania przyjęte z miłością
zwyciężają zawsze i wszędzie?
Znam ten cudowny Kraj;
słoneczną niwę oświetloną blaskiem Taboru,
gdzie nasza Trzykroć Przedziwna Pani
króluje w kręgu swych ukochanych dzieci
i wiernie wynagradza wszystkie dary miłości,
objawiając swą chwałę
i nieskończenie wielką owocność:
To Kraj mój ojczysty, moja Kraina Szensztacka!
603Czy znasz ten Kraj, pełen radości,
Kraj nigdy nie zachodzącego słońca:
gdzie w pokoju żyją umysły
posiadające wieczne dobra;
gdzie serce i wola stale się deklarują
przebogatymi darami Boga;
gdzie czarodziejska różdżka miłości
wnet w radość zamieni wszystkie troski?
Znam ten cudowny Kraj;
słoneczną niwę oświetloną blaskiem Taboru,
gdzie nasza Trzykroć Przedziwna Pani
króluje w kręgu swych ukochanych dzieci
i wiernie wynagradza wszystkie dary miłości,
objawiając swą chwałę
i nieskończenie wielką owocność:
To Kraj mój ojczysty, moja Kraina Szensztacka!
604Czy znasz ten Kraj, to państwo Boże,
które Pan sobie zbudował:
gdzie rządzi prawdomówność,
a panuje i tryumfuje prawda;
gdzie miarą działania i odpoczynku
są święte zasady;
gdzie miłość jednoczy serca i ducha,
pod berłem Mistrza i Pana?
Znam ten cudowny Kraj;
słoneczną niwę oświetloną blaskiem Taboru,
gdzie nasza Trzykroć Przedziwna Pani
króluje w kręgu swych ukochanych dzieci
i wiernie wynagradza wszystkie dary miłości,
objawiając swą chwałę
i nieskończenie wielką owocność:
To Kraj mój ojczysty, moja Kraina Szensztacka!
605Czy znasz ten Kraj, gotowy do walki
pewny zwycięstwa w każdym sporze:
gdzie Bóg zaślubiony słabym
wybiera ich jako narzędzia;
gdzie wszyscy mężnie Mu ufają
i nie budują w oparciu o własne siły;
gdzie są gotowi krew i życie
oddać radośnie z miłością?
Znam ten cudowny Kraj;
słoneczną niwę oświetloną blaskiem Taboru,
gdzie nasza Trzykroć Przedziwna Pani
króluje w kręgu swych ukochanych dzieci
i wiernie wynagradza wszystkie dary miłości,
objawiając swą chwałę
i nieskończenie wielką owocność:
To Kraj mój ojczysty, moja Kraina Szensztacka!