Vzhůru k Otci

J. Kentenich

Druhý český překlad 1988 – 90 Reprint 2005, Tisk 2010


Předmluva

2Tyto modlitby vznikly v "pekle" Dachau. Vytvořil je duch zaměřený k nebi a dal mnoha lidem, kteří se je modlili, sílu mistrně utvářet svůj všední den, velmi těžký. Kéž by si schönstattská rodina tohoto ducha zachovala a přinesla bohaté plody!
Schönstatt, 20.září 1945
Josef Kentenich

Předmluva

Pater Kentenich poprvé zveřejnil tuto sbírku modliteb v den 4.výročí zatčení nacistickou státní bezpečností, 20.září 1945. Kromě písně díků, kterou napsal ve vězení v Koblenzi, vznikly všechny modlitby v koncentračním táboře v Dachau. Ony nám znovu zpřítomňují ducha, se kterým náš zakladatel a jeho následovníci překonávali a zvládali těžké poměry v Dachau.
Solidním základem těchto modlitebních textů je Písmo svaté Starého a Nového zákona a katolická dogmatika. Odhalují s důraznou výmluvností schönstattskou spiritualitu. Podle slov zakladatele mají být přijaty jako "autentické dokumenty naší duchovnosti".
Vnější formu modliteb volil pater Kentenich z opatrnosti před státní cenzurou. Také se mu zdálo, že veršovaná modlitba se víc vtiskne do paměti a že je vhodnější pro nouzové situace.
V Schönstattě se tyto modlitby stále užívají v nezměněné podobě. Proto také český překlad je ve formě veršů a bylo pečlivě dbáno na to, aby ani jazykovou odlišností nebyla zkreslena ani vynechána žádná myšlenka, obsažená v originále. I způsob veršování odpovídá německému originálu, takže český překlad modliteb z Dachau je vlastně jen jakousi co nejvěrnější kopií toho, co náš zakladatel odkázal schönstattské rodině.
Také předmluva je překladem úvodních slov k prvnímu vydání modlitebních textů. Tím zůstává pater Kentenich stále živý mezi námi.