Modlitwa za Ojczyznę

Trzykroć Przedziwna Matko!
Zstąp z Niebieską Dzieciną na zawiłe ziemskie drogi.
Dajże nam iść w Twoje ślady, daj odnaleźć pokój błogi.
O Matko z Dziecięciem miłością złączona,
spraw, by nią Ojczyzna była uzdrowiona.
Niech Ojcu chwała rozbrzmiewa wszędzie
przez Zbawiciela i Jego Matkę,
niech w Duchu Świętym sławiony będzie
na każdym miejscu, teraz i zawsze.
Amen.