Uchop žezlo v pevnou dlaň

493Uchop žezlo v pevnou dlaň,
Matko, Krásné místo chraň.
Jenom tys tam Královnou,
zažeň každou sílu zlou.
494Vytvoř zde svůj malý ráj,
ďábla úklad zmař a vzdal.
Zjev se, Sluncem oděná,
v plné záři, vznešená.
495Zde ať vzejde obnova,
svět dle přání Otcova,
jak jej Pán měl v mysli své,
za něj prosil v modlitbě.
496Ať zde vládne pravda jen,
spravedlnost s pokojem;
svornost, láska, svoboda
osobnostem rozvoj dá.
497Královno, zjev svoji moc,
přemoz temnot bouřnou noc,
ať svět pozná divy tvé,
zachvěje se v úžase,
498láskou k tobě zahoří,
před Bohem se pokoří,
vztyčí vlajku jménem tvým,
s ní jde k Božím vítězstvím.
499Schönstatt zůstaň zemí tvou,
apoštolů kolébkou,
školou, v které k hrdinství
zraje svatost všedních dní,
500požárem, jenž Kristu vzplál,
jehož jiskry letí v dál,
až svět celý vznítí se
k slávě Božské Trojice!
Amen.