Píseň domova

6001. Zda znáš ten kraj, tak milý všem,
kde věčná Láska domovem?
Kde ušlechtilá srdce bijí
a v obětavé lásce žijí,
kde teplý kout si v srdci přejí
a společně tak k Bohu spějí,
kde lásky pramen tryská k výši
a světa žízeň v sobě tiší?
Refrén: Překrásná zem, známá nám všem -
ta slunná země v jasu Tábora,
kde Matka Třikrát podivuhodná
ve středu milovaných dětí dlí
a dary lásky věrně odmění.
Tam zjevuje se v čisté kráse své,
svou plodnost sdílí v míře bohaté -
To domov duše mé -
můj Schönstatt, zde vlast má je!
6012. Zda znáš ten kraj, tu čistou zem,
jež věčné krásy odrazem?
Kde duše čisté, ušlechtilé
se s Kristem snoubí v nebe –
s síle, kde z očí jas a teplo září,
dlaň měkká stírá slzy s tváří,
kde ruce spjaté v nevinnosti
poutají ďábelské mocnosti?
Refrén: ...
6023. Zda znáš ten kraj, ráj svobody,
po které touží národy?
Kde takt a velkodušnost pravá
vše nízké mocné překonává,
kde radostně a bez váhání
se plní každé Boží přání,
kde zákon lásky jasně svítí
a vítěznou je normou žití?
Refrén: ...
6034. Zda znáš ten kraj, tu šťastnou zem,
jež radosti pravé domovem?
Kde slunce září, nezapadne,
a v lidské duši pokoj vládne,
kde srdce blaží dobra věčná
tak bohatá a nekonečná,
kde pod dotekem lásky ryzí
žal, hořkost jako kouzlem mizí?
Refrén: ...
6045. Zda znáš ten kraj, ten Boží stát,
jejž Pán přál sobě zbudovat?
Ráj spravedlnosti to pravý,
kde pravdivost svůj triumf slaví,
vše řídí svatý zákon práva,
jenž úsudkům svou pečeť dává,
kde láska všechny k sobě víže
a Kristus vládne žezlem kříže?
Refrén: ...
6056. Zda znáš ten kraj, hrdinnou zem,
jež v každém boji vítězem?
Kde Všemohoucí sílu svoji
rád s lidskou bezmocností spojí,
vlast dětsky silné víry ryzí,
jíž sebedůvěra je cizí,
kde touží duše krev a žití
na oltář lásky položiti?
Refrén: ...