Modlitba za mužská schönstattská povolání

538Dnes, Matko, k nám veď všechny svoje milé,
jež sjednotit chceš v schönstattském svém díle.
Je učiň silnou Davidovou věží,
svým vojskem, které království tvé střeží
a Spasiteli světa nejblíž je,
s ním v Duchu Svatém vzhůru k Otci jde.
539Nám pošli kněze, zvoleni jež byli,
pro Schönstatt aby ztrávili své síly.
Též rozmnož řady bratří Mariiných,
svou čistou duší tobě zasvěcených.
Vzbuď muže rytířské, jež v oběti
svůj život dílu rodin zasvětí.
540Z národů, jež zde utrpení tíží,
zvol elitu, ať dílo tvoje šíří.
Ji přijmi jako nástroj do svých dlaní,
ať před Kristem se národy zas sklání
a tvoje říše sklízí plody své
ke slávě Nejsvětější Trojice.
541Za Královnu tě světa zvolit chceme,
tvou láskou srdce svoje zažehneme.
Jí zapálíme v službě tvé svět celý,
by národy zas Boha nacházely.
Jen Srdce tvé je míru záštita,
znak vyvolení, brána nebeská.
Amen.