V těžké bídě

552V těžkém soužení
v bídě, v trápení
dětské prosby hlas
vyslyšela’s zas
přes viny mé
v milosti své.
553Měl jsem ukrytí
v žalu, starosti,
když bomby hřměly,
hořel svět celý –
vždy v moci tvé
dobrotivé.
554Všechny drahé mé
s tebou spojené
jsi v bouřlivých dnech,
v nebezpečích všech
věrně skryla,
ochránila.
555Můj dík přijmi dnes.
Chválu tvou chci nést
prostým způsobem
stále lidem všem,
sloužit tobě
v každé době.
556S pevnou důvěrou
věrnou snahou svou
chci vůli Otce
plnit ze srdce,
i když se svět
v soudu má chvět.
557Chce Otec mne vést
tmou, bludištěm cest,
přes zmatky času
do vlasti jasu
skrze tebe
v radost nebe.
558Po strastech, bolu
tam budu pospolu
s mými milými,
tobě věrnými
Beránka zřít,
před Bohem žít.
Amen.